.

Kahulugan o Sumisimbolo sa mga Larawan.

Galingan mo pa! BALIK-TANAW Panuto: Pagtambalin ang mga makasaysayang pook na inilalarawan sa Hanay A. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

GUINOO GR.

.

Marami ang paksang nais bigyang-diin sa mga larawan kaya’t hindi maaaring. Huwag igalang ang pananampalataya ng iba. Filipino Learner s Module Grade 9.

ang mga initimang salita.

ibigay ang kahulugan na sumisimbolo sa mga larawan isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. . Gawin ito sa iyong kuwaderno.

. sign board.

.

.

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Ibigay ang kahulugan o. NEGawain sa Pagkatuto Bilang 2: Ibigay ang kahulugan o sumisimbolo sa mgalarawan.

. simbolo B.

.
.
Gawin ito sa iyong kuwaderno.

.

.

. . Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.

. . Makiisa sa gawaing bahay at pampamayanan. . .

.

1. .

Ang sinematograpiya ay ang sining ng photography at visual storytelling sa mga palabas at palabas sa telebisyon.

ang pulang rosas – simbolo ng pagmamahal at pag-ibig.

.

lungsod C.

KASli.